Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
23°C
Powróć do: O Bibliotece

RODO

 Klauzula informacyjna dla osoby zapisywanej do biblioteki 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem  Pani/a  danych  osobowych  jest Biblioteka Miejska w Górze reprezentowana przez Dyrektora. Możesz skontaktować się z nami:

·         Listownie: ul. Mickiewicza 1A, 56-200 Góra 

·         Telefonicznie: 65 543 23 24 

·         E-mail: bm@gora.com.pl

2. Administrator  wyznaczył  inspektora,  z  którym  można  się  skontaktować  w  sprawach 
dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów 
RODO praw Natalia Wielowiejska, kontakt@rodo-leszno.com.pl 
3. Pani/a  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  udostępniania  materiałów  bibliotecznych, a  także  ich  odzyskania  lub  odzyskania  ich  równowartości  zgodnie  z  przepisami  ustawy o   bibliotekach  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).  Na  podstawie  Pani/a  zgody  mogą  być  także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. Zgodę  można  wycofać  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  przetwarzanie,  które  miało miejsce przed jej wycofaniem. 
5. Dane  niezbędne  do  korzystania  z  usług  bibliotecznych  będą  przechowywane  przez  okres korzystania  z  oferty  bibliotecznej.  W  przypadku  braku  aktywności  przez  okres  zgody z archiwizacją .W  przypadku  niezwrócenia  materiałów  bibliotecznych 
lub  innych zobowiązań wobec biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia. 
6. Odbiorcami  Pani/a  danych  osobowych  będą  podmioty  upoważnione  do  tego  na  podstawie przepisów  prawa.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).  Przysługuje  Pani/u  także  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia  danych,  a  także  sprzeciwu  na  przetwarzanie,  przy  czym przysługuje  ono  jedynie  w  sytuacji,  jeżeli  dalsze  przetwarzanie  nie  jest  niezbędne  do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (<uodo.gov.pl>). 
9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  w  zobowiązaniu  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do 
zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu 
na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1.Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Biblioteki Miejskiej w Górze im. Henryka Sienkiewicza.

2.Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

3.Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

4.Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

5.Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych ( w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.

6.Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

 

RODO – informacja dotycząca numery PESEL

 

W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie figuruje już adres. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie czytelnika Biblioteki.

Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na Bibliotece i aby móc go zrealizować Biblioteka musi uzyskać od czytelnika dane w takim zakresie, który pozwoli jej na odzyskanie udostępnionych zbiorów.

Bez uzyskania od czytelnika (i jego opiekuna prawnego) numerów PESEL odzyskanie zbiorów lub ich równowartości może okazać się niewykonalne ze względu na brak możliwości ustalenia danych czytelnika. Wobec tego wymaganie numeru PESEL staje się koniecznością.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Zobowiązaniu, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL.

 

Klauzula informacyjna – monitoring w Bibliotece

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Administratora: 

1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Biblioteka Miejska w Górze im. Henryka Sienkiewicza reprezentowana przez Dyrektora. Możesz skontaktować się z nami:

·         Listownie: ul. Mickiewicza 1A, 56-200 Góra 

·         Telefonicznie: 65 543 23 24 

·         E-mail: bm@gora.com.pl

2. Inspektorem danych osobowych jest Natalia Wielowiejska, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z usług Biblioteki (w szczególności czytelników, uczestników konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę) oraz pracowników Biblioteki jak również w celu ochrony mienia Biblioteki, w szczególności zbiorów bibliotecznych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Art. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 30 dni licząc od momentu nagrania. 
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. Policja, Prokuratura, Sąd). 
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.